PTChemSITPChem Wydział Chemiczny Politechniki ŚląskiejCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PANPolitechnika Śląska

Zapraszamy do Galerii Zjazdu

Zapraszamy do odwiedzenia galerii 53. Zjazdu PTChem i SIPChem
Galeria

Nagrodzeni w konkursie na najlepszą prezentację

W trakcie obrad sekcji tematycznych prezentacje Młodych Naukowców były oceniane przez powołane komisje którym przewodniczyli przewodniczący poszczególnych sekcji. W tegorocznej edycji konkursu nagrodzone zostały prezentacje przygotowane przez:

Kamila Olech, Mirosław Giurg
Zastosowanie nowych jodoorganicznych katalizatorów przeniesienia tlenu w syntezie spirolaktonów.

Joanna Skalik, Piotr Bałczewski
Zastosowanie bis(orto-halogeno) podstawionych aldehydów aromatycznych w syntezie nowych materiałów optoelektronicznych

Joanna Kowalska, Maciej Łukaszewicz, Joanna Żuberek, Zbigniew M. Darżynkiewicz, Edward Darżynkiewicz, Jacek Jemielity
Borano- i selenofosforanowe analogi końca 5’ mRNA

Krzysztof Żamojć, Dagmara Jacewicz, Lech Chmurzyński
The kinetics of fluorescence quenching of dansyl chloride by nitrogen dioxide

Agnieszka Lipke, Marek Majdan, Mariusz Trytek
Właściwości spektroskopowe chlorofiliny sodowo-magnezowej w roztworze i żelu krzemionkowym

Małgorzata Mościpan, Piotr P. Wieczorek, Anna Poliwoda
Polimery z wdrukowanym śladem cząsteczki jako sorbenty w ekstrakcji związków fenolowych

Lidia Gębicka, Ewa Banasiak
Reakcje oksyhemoglobiny i methemoglobiny z kwasem podchlorawym w nieobecności i w obecności flawonoidów

Teresa Łuczak
Elektrooxidation of epinephrine in the presence of interfering compounds on gold modified with S ­functionalized compounds

Marian Mielniczak
Flawonoidy jako naturalne antyoksydanty. Ich biochemiczna i fizykochemiczna charakterystyka. Wykorzystanie dydaktyczne

Dyplomy i nagrody zostaną przesłane pocztą na adres podany poczas rejestracji.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze większych sukcesów w dalszej pracy naukowej.

Komitet Organizacyjny 53. Zjazdu PTChem i SITPChem


Informacje o 53. Zjeździe PTChem i SITPChem

Polskie Towarzystwo Chemiczne i Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej wspólnie z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego serdecznie zapraszają na 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, który odbędzie się w dniach 14‑18 września 2010 roku w Gliwicach.
Patronat honorowy nad Zjazdem objęła pani prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
.

Chcielibyśmy, aby zjazd był okazją dla wszystkich do prezentacji swojej pracy naukowej oraz poznania miasta, którego historia zaczęła się w XIII w. Gliwice to miasto niezwykłe z najwyższą na świecie drewnianą wieżą, Neptunem na rynku, śpiącym lwem, egzotyczną roślinnością w Palmiarni, misterną biżuterią wykonaną z żeliwa i zabytkową średniowieczną zabudową.   

Czerwona Chemia

Zjazd jest corocznym, ważnym wydarzeniem w życiu środowiska chemicznego. Jest on okazją nie tylko do prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, ale także do szerokiej wymiany doświadczeń i gorących dyskusji codziennych problemów nurtujących nasze środowisko naukowe.

Obrady będą się toczyły w ramach jedenastu Sekcji. Liczba sesji w poszczególnych Sekcjach będzie uzależniona od liczby zgłoszonych komunikatów. Z jednej strony każdy będzie mógł znaleźć wiele ciekawych dla siebie prezentacji, a z drugiej będzie to oznaczało konieczność dokonywania trudnych wyborów, na którą z równolegle trwających sesji się wybrać. Zapraszamy wszystkich do udziału w zjeździe, a szczególnie zachęcamy młodych naukowców (doktorantów i studentów) do zgłaszania swoich wystąpień do odpowiednich Sekcji oraz udziału w dyskusji w ramach Forum Młodych. 

Faktury za uczestnictwo w Zjeździe i za noclegi będą wystawiane na kwotę łączną przez Zarząd główny PTChem

Wdzięczni będziemy za wszelkie uwagi, propozycje i pomysły, które ułatwią nam organizację i pozwolą podnieść poziom merytoryczny oraz kulturalno-rozrywkowy Zjazdu.